HOME
Import bankafschriften CODA-formaat

Om de betalingen automatisch importeren en uw verkoop facturen inschrijven als voldaan, vraag dan uw bankafschriften in CODA-formaat aan uw bank.