HOME
Importeren van Access bestanden

Maakt het mogelijk om gemakkelijk uw producten, klanten of leveranciers te importeren (of te exporteren) vertrekkende van een Access bestand.