HOME
Beheer van producten packages (Groep produkten)

Packages of Kits zijn samengesteld uit meerdere lijnen met "details van producten" uit een document.
Deze kunnen bewaard of geladen worden.
De prijs van het geheel van een package kan ook onthouden worden. Indien u een package bewaart met eenzelfde naam als de code van een product, krijgt u automatisch een bericht. Packages kan u ook gebruiken voor het coderen van zeer lange beschrijvingen die bij de producten horen.