HOME
Historisch overzicht van de laatste verkoopprijzen

Maakt het mogelijk de laatste toegepaste prijs van een product voor een bepaalde klant (of leverancier) te visualiseren