HOME
Beheer betalingen en heropening van documenten

Maakt het beheer van betalingen mogelijk. Selectie en filteren van betaalde en onbetaalde documenten. Mogelijkheid tot het heropenen en deblokkeren van afgesloten documenten om deze te kunnen wijzigen. Het op elk ogenblik consulteren van de onbetaalde documenten en het saldo van de klant debiteuren. Het met één enkele klik terugvinden van de klanten die u nog geld verschuldigd zijn om hen tot betaling aan te manen of hen automatisch een herinnering te zenden.