HOME
Kasregister

Deze lijst visualiseert de verschillende betalingen of ontvangen voorschotten voor uw facturen of tickets (uitsluitend status GESLOTEN) of bestellingen (uitsluitend status OPEN). De lijst wordt gerangschikt volgens de datum van betaling en automatisch gehergroepeerd met een subtotaal per betaalwijze.
Deze lijst geeft eveneens het totaal van opnames of ontvangsten van contant geld weer.