HOME
Beheer van deviezen en Intracom BTW

Maakt het mogelijk buitenlandse deviezen te gebruiken voor de aankoop van goederen.
De goederen worden in de voorraad automatisch gevaloriseerd in EURO. Met deze module kan u eveneens facturen of andere documenten opmaken in het devies van uw keuze.
De koers van het devies kan in elk document gespecifieerd worden.
Hiermee is het ook mogelijk de intracommunautaire verkopen, co-contractanten ten aanzien van de BTW-berekening, te automatiseren.