HOME
Lijsten afdrukken

Maakt het printen van lijsten mogelijk met talrijke selectiecriteria, filters en sorteringen:
- Lijst van documenten. - Tijdschema (lijsten met onbetaalde documenten). - Lijst van bewegingen (alle details van documenten). - Lijst van klanten en/of leveranciers. - Lijst van producten (inventaris met valorisatie, lijst van producten te bestellen of buiten voorraad). - Tarief van producten excl.
BTW of incl.
BTW.