HOME
Automatisch berekenen van degressieve verkoopprijzen in functie van hoeveelheden

Maakt het mogelijk automatisch degressieve tarieven of speciale kortingen te berekenen in functie van de gekochte hoeveelheden van een product.